PENGENALAN

Dalam usaha merealisasikan matlamat CUEPACS untuk mentakafulkan setiap Penjawat Awam, Program Keusahawanan myCUEPACSCare telah ditubuhkan. myCUEPACSCare berperanan dalam mempromosikan Perlindungan Takaful kepada setiap Penjawat Awam di Malaysia dengan melahirkan usahawan-usahawan berkaliber yang mampu berkhidmat secara efisien. Para usahawan myCUEPACSCare akan menumpukan aktiviti jualan manakala pihak pengurusan Medicare Assistance menyediakan semua perkhidmatan sokongan melalui pusat perkhidmatan berikut:-

5 KEISTIMEWAAN USAHAWAN myCUEPACSCare

Program Keusahawanan myCUEPACSCare menawarkan peluang kepada individu yang berminat untuk membina kerjaya dalam industri takaful. Para usahawan bakal memperolehi pelbagai keistimewaan berbanding wakil di agensi takaful yang lain melalui Program Keusahawanan myCUEPACSCare.

5 Keistimewaan Usahawan myCUEPACSCare Berbanding Dengan Wakil Takaful Lain

Usahawan myCUEPACSCare

Agensi Takaful X

Usahawan myCUEPACSCare

Agensi Takaful X​

5 PUSAT PERKHIDMATAN myCUEPACSCare

Program Keusahawanan myCUEPACSCare telah diwujudkan dengan matlamat menyediakan persekitaran yang membolehkan para usahawan memberi tumpuan kepada aktiviti jualan dengan menubuhkan 5 pusat perkhidmatan berikut:

Pusat Khidmat Pemasaran myCUEPACSCare

Pusat Khidmat Pemasaran myCUEPACSCare mengurus dan menyelaraskan jadual pemasaran di jabatan kerajaan di seluruh negara. Semua pegawai dan wakil pemasaran hanya perlu menjalankan aktiviti pemasaran di tempat yang telah ditetapkan.

Pusat Khidmat Pelanggan myCUEPACSCare

Pusat Khidmat Pelanggan myCUEPACSCare diwujudkan untuk pelanggan mendapat maklumat berkenaan dengan produk dan perkhidmatan seperti melakukan perubahan ke atas sijil takaful.

Pusat Pengurusan Data Setempat myCUEPACSCare

Pusat Pengurusan Data Setempat myCUEPACSCare disediakan untuk memproses data dari permohonan baru, pengurusan polisi dan pembaharuan sijil. Pusat ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan panggilan susulan untuk pembaharuan sijil dan permohonan yang tidak lengkap.

Pusat Khidmat Tuntutan (24 Jam) myCUEPACSCare

Pusat Khidmat Tuntutan myCUEPACSCare berkhidmat 24 jam untuk mengurus semua panggilan dan memproses tuntutan. Ia dikendalikan oleh kakitangan yang terlatih terdiri daripada jururawat serta doktor dalam memproses pengeluaran surat jaminan untuk kemasukan ke hospital.

Pusat Kecemerlangan myCUEPACSCare

Pusat Kecemerlangan myCUEPACSCare diwujudkan untuk melahirkan usahawan-usahawan dan kakitangan yang berkaliber melalui latihan dan bimbingan oleh para pelatih profesional.

TESTIMONIAL USAHAWAN myCUEPACSCare

“Saya dapat menjana RM3,000 setiap bulan
dengan mudah disamping waktu kerja yang
amat fleksibel.”

Puan Julia Binti Jantan
Wakil Usahawan Johor Bahru

“Pusat Khidmat Tuntutan 24 Jam dan Pusat Khidmat Pelanggan myCUEPACSCare memberikan saya keyakinan dalam menjalankan aktiviti jualan.”

Encik G. Pathmanathan
Wakil Usahawan Perak

“…saya sangat berpuas hati dengan Pusat Khidmat Pemasaran myCUEPACSCare. Bukan sahaja dapat latihan serta ilmu pemasaran, malahan mendapatkan prospek adalah amat mudah.”

Encik Sulaiman Bin Idris
Wakil Usahawan Pulau Pinang